"ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ มุ่งมั่นยึดหลักคุณธรรม"
บทความ
พนักงานเล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊คส่วนตัว ระหว่างในเวลาทำงาน ระวังจะโดนไล่ออก โดยนายจ้างไม่ต้องแจ้งกล่าวล่วงหน้า
05 Nov 2019 05:25pm


คำพิพากษาศาลฏีกาที่ 2564/2557

โจทก์เป็นพนักงาน ฟ้องนายจ้างเป็นจำเลยว่าไล่ออก เนื่องจากการเล่นเน็ตแซตไม่เป็นธรรม

ศาลฏีกาพิพากษาว่า เนื่องจากเวลาทำงาน โจทก์เล่นเน็ตพูดคุยในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำเกือบทุกวัน วันละเป็นชั่วโมงก็มี ถือว่าโจทก์ใช้เวลาทำงานของจำเลยไป ในเรื่องไม่เกี่ยวกับงาน กรณีเช่นนี้เป็นการกระทำอื่น อันไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไป โดยถูกต้องและสุจริต จำเลยชอบที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้ทันที โดยมิพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และการที่โจทก์ใช้เวลางานของจำเลยทำเรื่องส่วนตัว ย่อมทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย จึงเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควร จึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมจำเลย ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์เช่นกัน

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง :
ป.พ.พ.มาตรา 583
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 17,118,119บทความ
    ติดต่อผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค