"ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ มุ่งมั่นยึดหลักคุณธรรม"
บทความ
ผู้ให้กู้ เพียงกล่าวข้อความประชดผ่านเฟสบุ๊คด้วยความโกรธ โดยมีข้อความทำนองว่ายกหนี้ให้ลูกหนี้ ถือเป็นการแสดงเจตนาปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้แล้ว
15 Nov 2019 05:43am


คำพิพากษาฎีกาที่ 6757/2560

จำเลยทำสัญญากู้ยืมเงินจากโจทก์ ภายหลังทำสัญญาจำเลยไม่ชำระต้นเงินเลย คงชำระดอกเบี้ยเพียง 4 ครั้ง ด้วยความโกรธต้องการประชดจำเลย โจทก์จึงส่งข้อความทางเฟสบุ๊คถึงจำเลยว่า “เงินทั้งหมด 670,000 บาท ไม่ต้องส่งคืน ยกให้หมด ไม่ต้องส่งดอกอะไรมาให้ จะได้ไม่ต้องมีภาระหนี้สินติดตัว” การส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นการสนทนาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ถือว่าเป็นการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ แม้ข้อความนี้จะไม่มีการลงลายมือชื่อโจทก์ก็ตาม แต่การส่งข้อความทางเฟสบุ๊คจะปรากฏชื่อผู้ส่งด้วยและโจทก์ก็ยอมรับว่าได้ส่งข้อความถึงจำเลยจริง ข้อความสนทนาดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า เป็นการแสดงเจตนาปลดหนี้ให้แก่จำเลยโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือ หนี้ตามสัญญากู้ยืมย่อมระงับ จำเลยไม่ต้องรับผิดชำระหนี้แก่โจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง

บทความ
    ติดต่อผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค