"Loyal to the profession and Committed to the principles of morality"
News Update
สภาทนายความออกแถลงการณ์ จี้กรมสรรพากรปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลรธน. สามี ภริยาแยกยื่นภาษี
30 Jul 2012 11:20am
วันที่ 10 กรกฎาคม สภาทนายความ ออกแถลงการณ์ เรื่อง สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องที่พิจารณา ๓๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ได้วินิจฉัยให้เป็นบรรทัดฐานใหม่ในหลักการของการยื่นภาษีเงินได้ทุก ประเภทของสามีและภริยา โดยให้แยกกันยื่นได้นั้น เป็นคำพิพากษาที่สร้างบรรทัดฐานที่สอดคล้องกับหลักเรื่องสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคที่ชอบด้วยหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ เพราะตามบทบัญญัติของประมวลรัษฎากรในปัจจุบัน กำหนดให้สามีและภริยารวมกันยื่นภาษีเงินได้โดยถือเสมือนว่าเป็นบุคคล...
สภาทนายความ - ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 14
21 Jun 2012 11:17am
สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศรับสมัคร นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้น...
ลงทะเบียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 สมัยที่ 65
21 Jun 2012 11:13am
เนติบัณฑิตยสภา - การลงทะเบียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 สมัยที่ 65 ...
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ข้อมูล ณ 02_05_55)
21 Jun 2012 11:09am
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเน...
Our ServiceConsulting legal counsel, such as labor laws on inheritance, expropriation and other businesses.

All types and a lawyer to negotiate
and resolve any disputes.
The proceedings were taken
against civil litigation
or criminal court cases, labor,
bankruptcy, intellectual property
litigation...
Article
ทำสัญญาประนีประนอมในคดีแพ่งเกี่ยวกับเช็ค โดยระบุข้อความในสัญญาทำนองว่า สัญญาประนีประนอมที่ทำไม่เกี่ยวข้องกับคดีในส่วนอาญา ข้อความเฉพาะส่วนที่ระบุว่ามิให้คดีอาญาเลิกกัน ตกเป็นโมฆะ
09 Jan 2020 01:06pm
ทำสัญญาประนีประนอมในคดีแพ่งเกี่ยวกับเช็ค โดยระบุข้อความในสัญญาทำนองว่า สัญญาประนีประนอมที่ทำไม่เกี่ยวข้องกับคดีในส่วนอาญา ข้อความเฉพาะส่วนที่ระบุว่ามิให้คดีอาญาเลิกกัน ตกเป็นโมฆะ...
เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดยที่ไม่ได้มีเจตนาผูกพันตามสัญญาเช่าซื้อ เพียงแต่ต้องการให้ได้รถจักรยานยนต์ไปเท่านั้น เป็นความผิดฐานฉ้อโกง
09 Dec 2019 05:50pm
ผู้เช่าซื้อซื้อจักรยานยนต์เพียงแต่อาศัยการหลอกลวงผู้ขาย โดยไม่มีเจตนาที่จะผูกพันตามสัญญาเช่าซื้อ เพื่อเป็นช่องทางให้ได้รถจักรยานยนต์ไปเท่านั้น ผู้เช่าซื้อมีความผิดฐานฉ้อโกง...
ผู้ให้กู้ เพียงกล่าวข้อความประชดผ่านเฟสบุ๊คด้วยความโกรธ โดยมีข้อความทำนองว่ายกหนี้ให้ลูกหนี้ ถือเป็นการแสดงเจตนาปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้แล้ว
15 Nov 2019 05:43am
จำเลยทำสัญญากู้ยืมเงินจากโจทก์ ภายหลังทำสัญญาจำเลยไม่ชำระต้นเงินเลย คงชำระดอกเบี้ยเพียง 4 ครั้ง ด้วยความโกรธต้องการประชดจำเลย โจทก์จึงส่งข้อความทางเฟสบุ๊คถึงจำเลยว่า “เงินทั้งหมด 670,000 บาท ไม่ต้องส่งคืน ยกให้หมด ไม่ต้องส่งดอกอะไรมาให้ จะ...
พนักงานเล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊คส่วนตัว ระหว่างในเวลาทำงาน ระวังจะโดนไล่ออก โดยนายจ้างไม่ต้องแจ้งกล่าวล่วงหน้า
05 Nov 2019 05:25pm
โจทก์เป็นพนักงาน ฟ้องนายจ้างเป็นจำเลยว่าไล่ออก เนื่องจากการเล่นเน็ตแซตไม่เป็นธรรม...
Article
    Connect with Social Network