"忠于专业,坚守道德原则"
新闻
สภาทนายความออกแถลงการณ์ จี้กรมสรรพากรปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลรธน. สามี ภริยาแยกยื่นภาษี
30 Jul 2012 11:20am
วันที่ 10 กรกฎาคม สภาทนายความ ออกแถลงการณ์ เรื่อง สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องที่พิจารณา ๓๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ได้วินิจฉัยให้เป็นบรรทัดฐานใหม่ในหลักการของการยื่นภาษีเงินได้ทุก ประเภทของสามีและภริยา โดยให้แยกกันยื่นได้นั้น เป็นคำพิพากษาที่สร้างบรรทัดฐานที่สอดคล้องกับหลักเรื่องสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคที่ชอบด้วยหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ เพราะตามบทบัญญัติของประมวลรัษฎากรในปัจจุบัน กำหนดให้สามีและภริยารวมกันยื่นภาษีเงินได้โดยถือเสมือนว่าเป็นบุคคล...
สภาทนายความ - ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 14
21 Jun 2012 11:17am
สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศรับสมัคร นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้น...
ลงทะเบียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 สมัยที่ 65
21 Jun 2012 11:13am
เนติบัณฑิตยสภา - การลงทะเบียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 สมัยที่ 65 ...
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ข้อมูล ณ 02_05_55)
21 Jun 2012 11:09am
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเน...
我们的服务法律顾问咨询,如继承,征收和其他企业的劳动法。所有类型及律师谈判和解决各种争端。

处理民事诉讼或刑事法院的案件,劳动,破产,知识产权诉讼等法律程序。诉讼请求。及各种法律行动。法院处理最终判决或命令。包括上诉和改判。以及上诉或申诉。

拘留判决或命令的执行以及实施和执行。
扣款,拍卖,平均债务。
以及获得优先受偿。
在重组的情况下,申请还款,
或申请破产案件的解决。
合同,遗嘱继承房地产。
文章
ทำสัญญาประนีประนอมในคดีแพ่งเกี่ยวกับเช็ค โดยระบุข้อความในสัญญาทำนองว่า สัญญาประนีประนอมที่ทำไม่เกี่ยวข้องกับคดีในส่วนอาญา ข้อความเฉพาะส่วนที่ระบุว่ามิให้คดีอาญาเลิกกัน ตกเป็นโมฆะ
09 Jan 2020 01:06pm
ทำสัญญาประนีประนอมในคดีแพ่งเกี่ยวกับเช็ค โดยระบุข้อความในสัญญาทำนองว่า สัญญาประนีประนอมที่ทำไม่เกี่ยวข้องกับคดีในส่วนอาญา ข้อความเฉพาะส่วนที่ระบุว่ามิให้คดีอาญาเลิกกัน ตกเป็นโมฆะ...
เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดยที่ไม่ได้มีเจตนาผูกพันตามสัญญาเช่าซื้อ เพียงแต่ต้องการให้ได้รถจักรยานยนต์ไปเท่านั้น เป็นความผิดฐานฉ้อโกง
09 Dec 2019 05:50pm
ผู้เช่าซื้อซื้อจักรยานยนต์เพียงแต่อาศัยการหลอกลวงผู้ขาย โดยไม่มีเจตนาที่จะผูกพันตามสัญญาเช่าซื้อ เพื่อเป็นช่องทางให้ได้รถจักรยานยนต์ไปเท่านั้น ผู้เช่าซื้อมีความผิดฐานฉ้อโกง...
ผู้ให้กู้ เพียงกล่าวข้อความประชดผ่านเฟสบุ๊คด้วยความโกรธ โดยมีข้อความทำนองว่ายกหนี้ให้ลูกหนี้ ถือเป็นการแสดงเจตนาปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้แล้ว
15 Nov 2019 05:43am
จำเลยทำสัญญากู้ยืมเงินจากโจทก์ ภายหลังทำสัญญาจำเลยไม่ชำระต้นเงินเลย คงชำระดอกเบี้ยเพียง 4 ครั้ง ด้วยความโกรธต้องการประชดจำเลย โจทก์จึงส่งข้อความทางเฟสบุ๊คถึงจำเลยว่า “เงินทั้งหมด 670,000 บาท ไม่ต้องส่งคืน ยกให้หมด ไม่ต้องส่งดอกอะไรมาให้ จะ...
พนักงานเล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊คส่วนตัว ระหว่างในเวลาทำงาน ระวังจะโดนไล่ออก โดยนายจ้างไม่ต้องแจ้งกล่าวล่วงหน้า
05 Nov 2019 05:25pm
โจทก์เป็นพนักงาน ฟ้องนายจ้างเป็นจำเลยว่าไล่ออก เนื่องจากการเล่นเน็ตแซตไม่เป็นธรรม...
文章
    Social Network