"ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ มุ่งมั่นยึดหลักคุณธรรม"
บทความ
เตือน!!! ก่อนจะซื้อของต่อจากใครเช็คให้ดีก่อนจะซื้อ
07 Apr 2022 06:46pm (Update 07 Apr 2022 06:49pm)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 510/2563 ปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่าจำเลยที่ 2 กระทำความผิดฐานร่วมกันรับของโจรหรือไม่ เห็นว่าความรับผิดทางอาญานั้น ไม่ได้เริ่มจากวันที่ผู้เสียหายร้องทุกข์กล่าวโทษหรือวันที่เจ้าพนักงานตำรวจเริ่มดำเนินคดีกับผู้ต้องหา หรือจำเลยความรับผิดทางอาญานั้นเริ่มจากวันที่เกิดการกระทำความผิด เมื่อได้ความว่านาย ส. ส่งมอบรถยนต์ให้กับจำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 แล้วต่อมาวันที่ 3 มีนาคม 2554 นาย ส. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่ารถยนต์ดังกล่าวสูญหายพิเคราะห์ประกอบพฤติการณ์ของนาย ส. ที่นำรถยนต์มามอบให้จำเลยที่ 2 พร้อมจดทะเบียนรถยนต์ปลอมแสดงถึงเจตนาของนาย ส. ในการยักยอกทรัพย์จากเจ้าของ การที่นาย ส. นำรถยนต์มามอบให้กับจำเลยที่ 2 ก่อนแล้วจึงจะไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนนั้น เชื่อว่าเป็นการกระทำตามขั้นตอนของการกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ เริ่มนับแต่นำรถยนต์ออกจำหน่าย และเมื่อจำหน่ายรถยนต์แล้วจึงไปแจ้งความเรื่องรถยนต์สูญหายเพื่อปกปิ ดการกระทำความผิด พฤติการณ์ของนาย ส. ชี้ให้เห็นว่านาย ส. มีเจตนาเบียดบังเอารถยนต์ของผู้เสียหายที่อยู่ในครอบครองของนาย ส. ไปโดยทุจริตมาตั้งแต่เริ่ม การนำรถยนต์มาส่งมอบให้กับจำเลยที่ 2 เป็นการกระทำความผิดที่เป็นองค์ประกอบความผิดฐานรับของโจรแล้ว

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 357 ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำความผิด ถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก หรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ ผู้นั้นกระทำความผิด ฐานรับของโจร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าการกระทำความผิดฐานรับของโจรนั้น ได้กระทำเพื่อค้ากำไรหรือได้กระทำต่อทรัพย์อันได้มาโดยการลักทรัพย์ตามมาตรา 335 (10) ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และ ปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท

*ถ้าการกระทำความผิดฐานรับของโจรนั้น ได้กระทำต่อทรัพย์อันได้มาโดยการลักทรัพย์ตามมาตรา 335 ทวิ การชิงทรัพย์ตามมาตรา3 39 ทวิ หรือการปล้นทรัพย์ตามมาตรา 340 ทวิ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท

บทความ
    ติดต่อผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค