"ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ มุ่งมั่นยึดหลักคุณธรรม"
ข่าวใหม่
พล.ต.อ.เสรีพิสุทธิ์ เตมียเวส ประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ให้เกียรติ แต่งตั้ง นายสิทธิชัย หอมศิริวรรณ เป็น นักวิชาการประจำคณะกรรมการมาธิการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ
07 Jan 2022 12:39pm (Update 07 Jan 2022 12:57pm)

ภาพการประชุม คณะกรรมการทำงาน งานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย พล.ต.อ.เสรีพิสุทธิ์ เตมียเวส ประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ให้เกียรติ แต่งตั้ง นายสิทธิชัย หอมศิริวรรณ เป็น นักวิชาการประจำคณะกรรมการมาธิการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และ ประชุม ร่วม ให้ความเห็นทางกฎหมาย และแนวทางดำเนินงาน ของงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ

บทความ
    ติดต่อผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค